شرکت آرسام فرا زیست


Cat No

Buffer ans solution Names

Description

S1119

10X TBE (Tris-Borate-EDTA)

For DNA gel electrophoresis

S1121

5X TBE (Tris-Borate-EDTA)

For DNA gel electrophoresis

S1122

10X TAE (Tris-Acetate-EDTA)

For DNA gel electrophoresis

S1123

5X TAE (Tris-Acetate-EDTA)

For DNA gel electrophoresis

S1124

10X TE (Tris-EDTA)

For DNA Elution

S1102

6X DNA loading dye

For DNA gel electrophoresis

S1125

10X PBS (Phosphate buffered salin)

For cell washing

S1126

10X TBS (Tris buffered salin)

 

S1127

10X PB (Phosphate buffer)

 

S1128

10X Citrate buffer

For Immunoblotting

S1129

10X Tris-Gly running buffer

For SDS PAGE

S1130

6X Native PAGE loading buffer

For Native PAGE

S1131

6X Reducing PAGE loading buffer

For SDS PAGE

S1132

Coomassie Blue SDS-PAGE staining solution

For SDS PAGE

S1133

SDS PAGE resolving gel buffer

For SDS PAGE

S1134

SDS PAGE staching gel buffer

For SDS PAGE

S1135

Acryl/Bis (29:1) solution

For SDS PAGE

S1136

SDS 10%

For SDS PAGE

S1137

TEMED

For SDS PAGE

S1138

His Lysis Buffer

For His-tag protein purification

S1139

His Binding/Wash Buffer

For His-tag protein purification

S1140

His Elution Buffer

For His-tag protein purification

S1141

Wide pH range (pH 4-13) buffers

For Enzyme assays

S1142

Bradford reagent

Protein estimation

S1143

Lowry reagents

Protein estimation

Arsam Fara Zist Company

شیمی کلینیک علم و صنعت

عضویت در خبرنامه

اطلاعات تماس

شرکت آٰرسام فرا زیست

» ارومیه، نازلو، روبروی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، مرکز رشد. کد پستی : 5756115322

» تلفن : 09147157471 - 09020115860

» ArsamFaraZist@gmail.com