کارگاه های آموزشی


به منظور توانمند سازی دانشجویان و محققان علوم زیستی شرکت آرسام فرا زیست مجموعه ای از کارگاه های تخصصی را بصورت گروهی و خصوصی برگزار می کند.

ردیف

عنوان کارگاه

نوع دوره

مدت زمان کارگاه

زمان برگزاری

1

بیوانفورماتیک

تئوری-عملی

یک روزه

23 آبان ماه 1398

2

طراحی دارو مبتنی بر ساختار

تئوری-عملی

دو روزه

آذر ماه 1398

 

طراحی انواع پرایمرها

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

4

طراحی Construct بیانی و آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

5

محلول و بافرسازی

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

6

ثبت ژن در پایگاه های اطلاعاتی

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

7

مبانی PCR

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

8

فیلوژنتیک و رسم درخت فیلوژنتیکی

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

9

مبانی و اصول کلونینگ ژن

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

10

از ژن تا پروتئین

تئوری-عملی

دو روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

11

وسترن بلاتینگ

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

12

الایزا و آنالیز داده ها

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

13

Real time PCR و آنالیز داده ها

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

14

مهندسی پروتئین

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

15

آنالیز بیان ژن با استفاده از RNA-Seq

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

16

اسپکتروفتومتری برای علوم زیستی

تئوری-عملی

یک روزه

متعاقبا اعلام خواهد شد

Arsam Fara Zist Company

شیمی کلینیک علم و صنعت

عضویت در خبرنامه

اطلاعات تماس

شرکت آٰرسام فرا زیست

» ارومیه، نازلو، روبروی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، مرکز رشد. کد پستی : 5756115322

» تلفن : 09147157471 - 09020115860

» ArsamFaraZist@gmail.com