خدمات

شرکت آرسام فرا زیست


در کنار تولید کیت و محلول ها و معرف ها تیم تخصصی آرسام فرا زیست متشکل از هیات علمی های فعال و علاقه مند به بیوشیمی، بیولوژی سلولی-مولکولی و میکروبیولوژی در قالب مشاوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی و دوره های خصوصی به آموزش و آماده سازی دانشجویان تازه وارد به حوزه تحقیقات می پردازد. 

1- سنتز پرایمر و ژن

2- کارگاه ها

3- خدمات مشاوره ای

4- خدمات آموزشی

 

Arsam Fara Zist Company

شیمی کلینیک علم و صنعت

عضویت در خبرنامه

اطلاعات تماس

شرکت آٰرسام فرا زیست

» ارومیه، نازلو، روبروی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، مرکز رشد. کد پستی : 5756115322

» تلفن : 09147157471 - 09020115860

» ArsamFaraZist@gmail.com