شرکت آرسام فرا زیست


 

ردیف

نام وکتور

توضیحات

1

pET28 a

برای بیان پروتئین در باکتری

2

pRS303

تکثیر و انبوه سازی در باکتری، برای انتقال و درج ژن در کروموزوم مخمر ساکارومایسیز سرویزه و بیان پروتئین

3

pRS304

تکثیر و انبوه سازی در باکتری، برای انتقال و درج ژن در کروموزوم مخمر ساکارومایسیز سرویزه و بیان پروتئین

4

pRS305

تکثیر و انبوه سازی در باکتری، برای انتقال و درج ژن در کروموزوم مخمر ساکارومایسیز سرویزه و بیان پروتئین

5

pRS306

تکثیر و انبوه سازی در باکتری، برای انتقال و درج ژن در کروموزوم مخمر ساکارومایسیز سرویزه و بیان پروتئین

     
     

 

ردیف

نام سویه

توضیحات

1

E. coli DH5α,

 

2

E. coli BL21 (DE3) pLysS

مقاوم به فاژ

3

E. coli strain, SHuffle®,

مناسب برای بیان پروتیئن­های دارای پیوند دی سولفیدی

4

E. coli Top10

 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsam Fara Zist Company

شیمی کلینیک علم و صنعت

عضویت در خبرنامه

اطلاعات تماس

شرکت آٰرسام فرا زیست

» ارومیه، نازلو، روبروی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، مرکز رشد. کد پستی : 5756115322

» تلفن : 09147157471 - 09020115860

» ArsamFaraZist@gmail.com